Okolí penzionu

Rýmařov je nejzápadnější město v Moravskoslezském kraji a leží v okrese Bruntál. Žije zde přibližně 8 000 obyvatel. Historické jádro města bylo v roce 2003 vyhlášeno městskou památkovou zónou. Městem prochází silnice první třídy č. 11 spojující Hradec Králové s Ostravou. Vlakové spoje provozuje ČD v rámci linky z Opavy do Rýmařova. Ve městě staví dálkové autobusové linky jedoucí do Olomouce, Přerova, Šumperku a Ostravy.

Přírodní zajímavosti:

 • V parčíku v ulici Lipová vedle Střediska volného času se nacházela dominantní lípa Jana Amose Komenského zasazená v roce 1592; po úderu blesku zůstalo ze stromu jen torzo.
 • Národní přírodní památka Rešovské vodopády  asi 10 kilometrů jihozápadně od Rýmařova.


Muzea
:

 • Městské muzeum v Rýmařově – Náměstí Míru 6. Muzeum s bohatými sbírkami mapující historii regionu období od nejstaršího pravěkého osídlení až do období první poloviny dvacátého století. Významné jsou též sbírky zachycující vývoj hornictví a tkalcovství, dvou nevýznamnějších odvětví této oblasti. Součástí stálé výstavy je rovněž expozice hornin mapující bohaté geologické složení oblasti. V muzeu také působí Galerie Octopus.
 • Hedva – Opavská ulice. V přízemí hlavní budovy rýmařovské textilky Hedvy byla v roce 2013 otevřena expozice zabývající se historií závodu. V roce 2015 byla prohlídková trasa rozšířena a její název změněn na Dějiny textilnictví na Rýmařovsku.
 • Muzeum turistických známek – sídlí v budově bývalého gymnázia z roku 1872 na ulici Julia Sedláka. Jsou zde k vidění všechny Turistické známky z České republiky, ale i ty ze zahraničí. Sběratelé si zde mohou doplnit svou sbírku chybějících známek či nakoupit zajímavé věci a drobné suvenýry.
 • Galerie Marie Kodovské.


Pamětihodnosti:

 • Kaple Navštívení Panny Marie, místními také nazývaná kaple V Lipkách, velmi významná barokní stavba místního stavitele Friedricha Höslera z let 1711–1715. Uvnitř vymalována malbami Ferdinanda Nabotha a Johanna Christopha Handkeho.
 • Radnice – monumentální stavba s prvky gotiky, renesance, baroka a klasicismu
 • Hrádek – chráněná archeologická lokalita, dříve se zde nacházela drobná pevnůstka, nyní je zde geologická expozice
 • Kostel svatého archanděla Michaela – původně goticky kostel, později renesančně přestavěn, s barokní Růžencovou kaplí
 • Budova fary – cenná renesanční stavba ze šestnáctého století, dříve horní úřad.
 • Mariánský sloup – barokní plastika olomouckého sochaře Franze Leblose z roku 1683 nacházející se v západní části náměstí Míru.
 • Socha svatého Jana Nepomuckého – sochařská práce Severina Tischlera z roku 1736.

 

Turistika a sporty v přírodě: